#

Vacatures

Vacatures

De Jonge Democraten Rotterdam is de meest actieve politieke jongeren organisatie van Rotterdam. De activiteiten en debatten worden georganiseerd door het bestuur of door onze commissies en teams. Voor deze functies zoeken wij vaak gemotiveerde leden die interesse hebben om zichzelf te ontplooiien en nog meer uit hun lidmaatschap willen halen. Van een commissie mag je altijd lid worden. Mail daarvoor één van de contactpersonen. Die kan je hier vinden. Voor functies zoals bestuurslid of commissievoorzitter hebben we vacatures. Het formulier voor kandidaatstellingen voor een van de onderstaande vacatures kan je hier vinden. Indien je vragen hebt over hoe jij onze afdeling kunt versterken kun je een mail sturen naar rotterdam@jd.nl.

Huidige vacatures

Bestuurslid ledenontwikkeling en algemene zaken:

Het bestuurslid ledenontwikkeling en algemene zaken is verantwoordelijk voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van de leden van de afdeling Rotterdam, en het ondersteunen van het bestuur in lopende zaken. De hoofdtaak van deze functie is ontwikkeling van de leden, hierin is ruimte voor eigen initiatief om nieuwe manieren van vorming en scholing te bedenken en toe te passen. Ontwikkeling van de leden gebeurt ook veel in samenwerking met de SPJO (stichting politieke jongeren organisaties) die al veel vormen van scholing aanbieden aan mensen buiten de politieke jongerenorganisaties. Het valt binnen jouw verantwoordelijkheid om contact te houden met SPJO en samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties te bewerkstelligen. Daarnaast is het bestuurslid ledenontwikkeling en algemene zaken, een ondersteunende factor in het bestuur. Waar nodig, ondersteunen, en waar mogelijk, aanvullen en helpen.

Takenpakket: ontwikkelen van leden van de jonge democraten Rotterdam, de rest van het bestuur ondersteunen en waar nodig taken overnemen,

Competentieprofiel: Betrokkenheid bij andere mensen; Motiverend; Nieuwsgierig; Behulpzaam; Creatief 

Tijdsbesteding: 10 - 20 uur per week

Kasco:

De Jonge Democraten Rotterdam zijn weer opzoek naar een kascontrolecommissie. Na trouwe dienst van de huidige leden is het tijd voor een nieuwe verkiezing. De kascontrolecommissie bestaat maximaal uit vier leden en daarom zijn er nu evenzoveel vacatures voor deze commissie.

De kascommissie is verantwoordelijk voor het toezicht en controle op de financiële administratie en boekhouding, en werkt hierin samen met de penningmeester. Het bestuur zoekt iemand met gevoel voor cijfers en administratie, maar je hoeft zeker geen financieel specialist te zijn.

Hoewel de werkzaamheden slechts zeer beperkt zijn, is de taak wel essentieel. De kascommissie controleert per kwartaal de boekhouding van de penningmeester. Naast de controle neem je ook deel aan de financiële commissie die de penningmeester adviseert over het te voeren financiële beleid van de organisatie.

Bij deze roept het bestuur de leden van de JD Rotterdam op om zich voor deze vrijwilligersfunctie kandidaat te stellen. De formele benoeming van het lid kascommissie vindt plaats in de komende afdelingsvergadering van 10 januari 2017.

Heb je interesse om de financiën van de JD Rotterdam op scherp te houden? Meld je dan aan door het formulier voor kandidaatstelling te sturen aan secretaris.rotterdam@jd.nl