#

Vacatures

Vacatures

De Jonge Democraten Rotterdam is de meest actieve politieke jongeren organisatie van Rotterdam. De activiteiten en debatten worden georganiseerd door het bestuur of door onze commissies en teams. Voor deze functies zoeken wij vaak gemotiveerde leden die interesse hebben om zichzelf te ontplooiien en nog meer uit hun lidmaatschap willen halen. Van een commissie mag je altijd lid worden. Mail daarvoor één van de contactpersonen. Die kan je hier vinden. Voor functies zoals bestuurslid of commissievoorzitter hebben we vacatures. Het formulier voor kandidaatstellingen voor een van de onderstaande vacatures kan je hier vinden. Indien je vragen hebt over hoe jij onze afdeling kunt versterken kun je een mail sturen naar rotterdam@jd.nl.

Huidige vacatures

Dit jaar loopt de termijn voor heel bestuur Cramer af. Elke bestuurlijke functie al weer open komen te staan. Er zal in de KasCo een plekje vrij komen, dus ook daar kan je jezelf verkiesbaar voor stellen.

Kijk hieronder voor de vacatures:

Voorzitter 


De afdelingsvoorzitter is de voorzitter van het afdelingsbestuur. Binnen het afdelingsbestuur zorgt de voorzitter voor de coördinatie en cohesie. Naar buiten toe is de voorzitter het boegbeeld voor de afdeling, die de afdeling vertegenwoordigt en een groot deel van de externe contacten onderhoudt zoals met D66, de pers en andere PJO’s. 
Op initiatief van de voorzitter zet het afdelingsbestuur een beleidsplan uit dat dat de plannen voor de bestuursperiode uitzet. Zij of hij bewaakt zowel de besluitvaardigheid als de cohesie binnen de afdeling. Door te adviseren, stimuleren en enthousiasmeren, vult de voorzitter deze taken in. 

Takenpakket:Vertegenwoordiger politieke lijn en profilering in de media; Interne communicatie; is te allen tijde een aanspreekpunt voor alle leden; Externe profilering; het leggen en onderhouden van de externe contacten zoals D66, de pers en andere PJO’s; Leiding geven aan het dagelijks bestuur van de JD-Rotterdam; is eindverantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten en zit de bestuursvergaderingen voor; Groepsdynamiek binnen het bestuur bewaken; Bewaken uitvoeringsproces van het beleidsplan; Aanwezig zijn bij afdelingsactiviteiten; Aanwezig zijn bij landelijke evenementen (e.g. congressen, kaderdagen); 

Competentieprofiel: Kennis van de Jonge Democraten en haar politieke visie; Kennis van de lokale politieke actualiteit; Strategisch kunnen denken; Netwerkvaardigheden; Coördinerend leiderschapsvermogen; Vermogen om mensen te inspireren, motiveren en binden; Goede debat- en discussievaardigheden; Flexibel 

Tijdsbesteding: 15–25 uur per week. 
 
 
 
Algemeen Secretaris 
 

Als Algemeen Secretaris sta je middenin de vereniging. Je bent primair belast met de interne communicatie en organisatie. Verder ben je binnen de JD verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden, die jij goed wegwijs weet te maken. Binnen het bestuur bereid je de vergaderingen voor en zorg je ook dat de notulen, besluit- en actiepunten netjes worden afgehandeld. Ook ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie van de algemene afdelingsvergadering. Daarbij ondersteun je in de inhoudelijke voorbereiding en in de communicatie, en ben je verantwoordelijk voor het uitnodigen van de Stem- en Notulencommissie en technisch voorzitter. 

Naast deze vaste taken, is er veel ruimte om de functie helemaal naar eigen inzicht in te vullen! Zo ondersteun je jouw medebestuursleden bij diverse praktische zaken, waardoor jouw takenpakket divers wordt. Je doet veel ervaring op met werkzaamheden op het vlak van organisatie en beleid en krijgt daardoor inzicht in deze zaken. En doordat je veel te maken krijgt met ingewikkelde processen, leer je om efficiënt en effectief te werken! 

Takenpakket: Eindverantwoordelijke voor de interne communicatie; Websitebeheer en het verzenden van nieuwsbrieven; Beheer van de ledenadministratie; Samenstellen van bestuursvergadering agenda’s; Voorbereiden van de algemene afdelingsvergadering; Eindverantwoordelijk voor documentatie en naslag notulen; Beheer van het verenigingsarchief. 

Competentieprofiel: Inzicht in de organisatiestructuur, Statuten en het Huishoudelijk Reglement; In staat om overzicht te houden; Bereikbaar; Flexibel; Goede schrijfvaardigheid; Stressbestendigheid; Zorgvuldig; Interesse in communicatieprocessen en organisatiestructuren. 

Tijdsbesteding:10-20 uur per week 
 
 
 
Penningmeester 
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de afdeling. Dit gaat van het maken van de jaarrekening tot het monitoren van de financiële uitgaven voor evenementen van de afdeling. Daarnaast beheert de penningmeester de financiële administratie en de financiële middelen. De penningmeester moet sterk in de schoenen kunnen staan aangezien iedereen meer financiële middelen wilt, van medebestuursleden tot afdelingsleden. Het is taak van de penningmeester om te zorgen voor een goede, evenwichtige en duurzame besteding en verdeling van de financiële middelen. 

Takenpakket: Waken over de begroting en realisatie; Doen van projectsubsidieaanvragen; Het doen van aankopen en inkopen; Beheren van de financiële administratie, als deel van landelijke administratie; Beheren van de afdelingsrekening en de bijbehorende bankpas; Onderhouden van contact met de kascontrolecommissie, en de landelijk penningmeester;  Het maken van financiële rapportages voor het afdelingsbestuur, de kascontrolecommissie, de AAV en de landelijk penningmeester 

Competentieprofiel:Discipline en zorgvuldigheid; Affiniteit met financiën; Ervaring met het beheren van financiële administraties; Vermogen om overzicht te kunnen bewaren; Stressbestendig; Goede kennis van de afdeling; Kennis van fondsenwerving en acquisitie; Goede computervaardigheden. 

Tijdsbesteding: 10-20 uur per week. 
 
 
 
Bestuurslid Politiek 

 

Het bestuurslid politiek is verantwoordelijk voor de politieke lijn van de Jonge Democraten Rotterdam. Daarbij ondersteunt het bestuurslid politiek de voorzitter bij het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn van de afdeling. Verder bestaat de portefeuille uit het aansturen van politiek-inhoudelijke commissies en/of werkgroepen. Zo moet het bestuurslid politiek de interne discussie aanjagen. Als bestuurslid politiek doe je ervaring op met het aansturen van mensen, organiseren van activiteiten en reageren op politieke discussies. 

Takenpakket: Stimuleren van de politieke discussie binnen de afdeling; Ondersteunen commissies en/of werkgroepen; Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor persuitingen; Ondersteunen van de afdelingsvoorzitter in het ontwikkelen en uitdragen van de politieke lijn; Verantwoordelijk voor het Regionaal Politiek Programma (RPP); Op de hoogte blijven van de regionale politieke agenda; Geven van politieke updates aan het bestuur; Leden vanuit de afdeling betrekken bij de discussie op landelijke niveau; Aanwezig bij afdelingsactiviteiten; Aanwezig zijn bij landelijke activiteiten: kaderweekend, kaderdagen, congressen, PI-Weekend 

Competentieprofiel: Kennis van politieke stromingen en achtergronden in de stad; Debat - en discussievaardigheden; Goede schrijfvaardigheid; Flexibel; Vermogen om mensen te motiveren en te verbinden. 

Tijdsbesteding:10-20 uur per week. 
 
 
 
Bestuurslid Organisatie 

 

Het bestuurslid organisatie van de JD Rotterdam is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de afdeling. Iedere week, met uitzondering van de zomer- en kerstperiode, moet er een politiek interessante, maatschappelijk relevante of informele activiteit worden verzorgd. Het is de taak van het bestuurslid organisatie om deze activiteiten te verzorgen, of de organisatie hiervan te delegeren aan commissies, werkgroepen of individuele leden. Dit komt concreet neer op het regelen van sprekers, deskundigen en/of moderators, of het begeleiden van de organisatie van de activiteit om dit te regelen. 

Takenpakket: Organiseren van activiteiten;Toezicht houden op de organisatie van activiteiten;Contact met leden, commissies andere afdelingen en PJO`s;Activiteitenschema bijhouden;Reserveren van de ruimtes waar de activiteiten plaatshebben;Meedenken over algemene bestuurszaken;Aanwezig zijn op landelijke evenementen; 

Competentieprofiel: Vermogen om effectief te delegeren; Vermogen om mensen te binden en motiveren; Organisatorische vaardigheden; Vermogen om overzicht te bewaren; Goede kennis van de vereniging; Stressbestendig. 

Tijdsbesteding: 10-20 uur per week. 
 
 
 
Bestuurslid Promotie 

 

Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de zichtbaarheid en profilering van de JD Rotterdam in het publiek en onder (potentiële) leden. Naar (nieuwe) leden toe is het de bedoeling dat het bestuurslid promotie contact houdt via social media en (nieuwe) ledenmomenten organiseert om zo leden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de vereniging. Bovendien houdt het bestuurslid promotie zich actief bezig met ledenwerving door op verschillende evenementen zoals de Eurekaweek te laten zien wie de JD Rotterdam is. Verder is het bestuurslid promotie verantwoordelijk voor eventuele (verkiezings-)campagnes. Met hulp van het promoteam kan er vanuit de JD Rotterdam een bijdrage worden geleverd aan verkiezingen of andere evenementen.  

Het staat het bestuurslid promotie is vrij om op een creatieve manier ideeën toe te passen bij het activeren en motiveren van (nieuwe) leden en het promoten de JD Rotterdam in het algemeen.  

Takenpakket: Het werven en activeren van nieuwe leden; Het bijhouden en monitoren van de sociale media-activiteiten; Het organiseren van ledenwerfacties; Het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes; Het promoten van activiteiten van de JD Rotterdam (online en offline); Het organiseren van informele activiteiten 

Competentieprofiel: Een creatieve geest; Organisatorische vaardigheden; Flexibel; Spontaan; Inzicht in groepsprocessen; Strategisch denken (online en offline) 

Tijdsbesteding: 10 – 25 uur per week (afhankelijk van de periode) 
 
 
 
Bestuurslid algemene zaken 

 

De functie is nader in te vullen naar eigen idee van het het kandiderende bestuurslid en later het nieuwe bestuur. 

Voorbeeld van hoe hij was voor Kersten II: 

Het bestuurslid ledenontwikkeling en algemene zaken is verantwoordelijk voor de individuele ontplooiing en ontwikkeling van de leden van de afdeling Rotterdam, en het ondersteunen van het bestuur in lopende zaken. De hoofdtaak van deze functie is ontwikkeling van de leden, hierin is ruimte voor eigen initiatief om nieuwe manieren van vorming en scholing te bedenken en toe te passen. Ontwikkeling van de leden gebeurt ook veel in samenwerking met de SPJO (stichting politieke jongeren organisaties) die al veel vormen van scholing aanbieden aan mensen buiten de politieke jongerenorganisaties. Het valt binnen jouw verantwoordelijkheid om contact te houden met SPJO en samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties te bewerkstelligen. Daarnaast is het bestuurslid ledenontwikkeling en algemene zaken, een ondersteunende factor in het bestuur. Waar nodig, ondersteunen, en waar mogelijk, aanvullen en helpen. 

Takenpakket: (Bijvoorbeeld) ontwikkelen van leden van de jonge democraten Rotterdam, de rest van het bestuur ondersteunen en waar nodig taken overnemen, 

Competentieprofiel: Betrokkenheid bij andere mensen; Motiverend; Nieuwsgierig; Behulpzaam; Creatief 

Tijdsbesteding: 10 - 20 uur per week 

KasCo

De Jonge Democraten Rotterdam zijn weer opzoek naar een Kascontrolecommissie. Na trouwe dienst van de huidige leden is het tijd voor een nieuwe verkiezing. De Kascontrolecommissie bestaat maximaal uit vier leden. Aangezien er van drie van deze leden het termijn afloopt zijn we op zoek naar 3 nieuwe KasCo leden.

De KasCo is verantwoordelijk voor het toezicht en controle op de boekhouding, en werkt hierin samen met de penningmeester. Het bestuur zoekt iemand met gevoel voor cijfers en administratie, maar je hoeft zeker geen financieel specialist te zijn.

Hoewel de werkzaamheden slechts zeer beperkt zijn, is de taak wel essentieel. De kascommissie controleert per kwartaal de boekhouding van de penningmeester.  Naast het controleren kun je ook de penningmeester adviseren over het te voeren financiële beleid van de organisatie.

Bij deze roept het bestuur de leden van de JD Rotterdam op om zich voor deze vrijwilligersfunctie kandidaat te stellen. De formele benoeming van het lid Kascontrollecommissie vindt plaats in de komende afdelingsvergadering.

Heb je interesse om de financiën van de JD Rotterdam op scherp te houden? Meld je dan aan door een e-mail te sturen aan secretaris.rotterdam@jd.nl. Voor vragen kan je ook bellen met de penningmeester (06-17256481).