#

Beleidsplan Kersten I: 'Samen Ontplooien'

Beleidsplan Kersten I: 'Samen Ontplooien'

De afgelopen 3 jaar is er een hoop veranderd voor de Rotterdamse afdeling van de Jonge Democraten. De besturen Walgenbach, Vos en Brongers hebben een goed en sterk fundament neergezet voor de afdeling. Met speerpunten als profilering, groei, betrokkenheid, ontwikkeling, lef en leiderschap is de afdeling sterk geprofessionaliseerd en blijft het aantal leden groeien. Aan ons de schone taak om er voor te zorgen dat leden van JD  Rotterdam zich kunnen blijven ontplooien samen met ons, het bestuur.

Dit jaar staan er wederom verkiezingen voor de deur, ditmaal voor de gemeenteraad en de gebiedscommissies. Het is onze missie om, in lijn met het beleidsplan van het landelijk bestuur, een Jonge Democraten in de gemeenteraad te krijgen. Aankomend jaar mogen Rotterdamse jongeren van 16 en 17 jaar stemmen voor de gebiedscommissies. Het is belangrijk om deze nieuwe groep stemmers betrokken te krijgen bij de verkiezingen.

Samen met andere Rotterdamse Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s) gaan we actief scholen benaderen met behulp van een lesprogramma om jongeren politiek en maatschappelijk betrokken te maken. De banden met de fractie en het bestuur van D66 Rotterdam zijn op het moment erg goed, wat er voor zorgt dat we de lokale ontwikkelingen kunnen blijven volgen. We kiezen ervoor om partner te zijn wanneer dit kan en kritisch wanneer dit moet. Dit beleidsplan zal ons gedurende het bestuursjaar 2017-2018 houvast bieden en gelden als leidraad voor ons handelen. Al de plannen van het de afdeling Rotterdam worden toegelicht in dit beleidsplan waarmee aankomend bestu ursjaar met positiviteit wordt begonnen. Samen ontplooien zal centraal staan tijdens dit jaar.

Het hele bestuursplan lezen? Klik hier!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Kersten I

Kiki Kersten (voorzitter)

Teeuwes Middelbrink (secretaris)

Henk Rynja (penningmeester)

Sjors van Wickeren (bestuurslid politiek/vice voorzitter)

Take Wester (bestuurslid promotie)

Charity Enny (bestuurslid organisatie)