#

Politiek

Politiek

De Jonge Democraten vormen de progressieve voorhoede in de Nederlandse politiek. Onze sociaal-liberale politiek staat lijnrecht tegenover het conservatisme van links en rechts.

De Jonge Democraten Rotterdam dient als platform om jezelf politiek te ontplooien. Je kunt je standpunten en gedachtegoed ontwikkelen en leren formuleren door onze wekelijkse activiteiten bij te wonen. Daarnaast kun je actief worden bij verschillende commissies en bijdragen aan de politieke lijn van de Jonge Democraten Rotterdam.

Neem voor vragen over de politieke lijn van de Jonge Democraten Rotterdam contact op met Casper Jongeling, Bestuurslid Politiek, via politiek.rotterdam@jd.nl.

Politiek Programma, moties en standpunten

De politieke visie van de Jonge Democraten Rotterdam is uitgewerkt in het regionaal politiek programma. In aanvulling daarop kan via de Algemene Afdeling Vergadering politiek-inhoudelijke moties ingediend en ter stemming gebracht worden. Moties en het politiek programma vind je hier.

Commissies

De Jonge Democraten Rotterdam beschikt over verschillende commissies. De commissies houden zich op lokaal niveau met politiek bezig. We hebben de vaste commissies over duurzaamheid, economie en onderwijs. De commissie internationaal verzorgt elk jaar een uitwisseling. Verder hebben we het promotieteam dat wordt ingesteld bij campagnetijd.