#

Politiek

Politiek

De Jonge Democraten vormen de progressieve voorhoede in de Nederlandse politiek. Onze sociaal-liberale politiek staat lijnrecht tegenover het conservatisme van links en rechts.

De Jonge Democraten Rotterdam dienen als platform om jezelf politiek te ontplooien. Je kunt je standpunten en gedachtegoed ontwikkelen en leren formuleren door onze wekelijkse activiteiten bij te wonen. Daarnaast kun je actief worden bij verschillende commissies en bijdragen aan de politieke lijn van de Jonge Democraten Rotterdam.

Neem voor vragen over de politieke lijn van de Jonge Democraten Rotterdam contact op met Jonah van Lotringen via secretaris.rotterdam@jd.nl.

Politiek Programma, moties en standpunten

De politieke visie van de Jonge Democraten Rotterdam is uitgewerkt in het regionaal politiek programma. In aanvulling daarop kan via de Algemene Afdeling Vergadering politiek-inhoudelijke moties ingediend en ter stemming gebracht worden. Moties en het politiek programma vind je hier.

Commissie

In Rotterdam hebben we een politieke commissie, waar je samen met anderen kunt nadenken over ons regionale programma, mee kunt helpen met het schrijven van opiniestukken en activiteiten kunt opzetten over de lokale politiek. Ook kun je met andere enthousiaste leden een projectgroep opzetten om een activiteit te organiseren die je leuk lijkt. Kijk voor meer informatie over de commissies hier.