#

Politiek Programma

Politiek Programma

 

Regionaal politiek programma

De Jonge Democraten Rotterdam beschikt over een eigen regionaal politiek programma. In dit programma spreekt de afdeling zich uit over verscheidene onderwerpen – onder andere Onderwijs, Ruimtelijke Ordening, Kunst & Cultuur, en Veiligheid – met betrekking tot de regio Rotterdam.

Het programma is vooral geen statisch overzicht, maar een dynamisch, continu veranderlijk geheel waarover kan worden gediscussieerd en gedebatteerd. Ieder individueel lid mag en kan voorstellen doen om standpunten, middels (deel)resoluties en amendementen, toe te voegen en/of te wijzigen. De afdeling zal zich middels stemming tijdens een Algemene Afdeling Vergadering uitspreken over de ingediende stukken.

Heb jij nieuwe ideeën en wil jij meeschrijven aan resoluties en amendementen? Kijk hier voor officiële aanlevering formulieren en/of neem contact op met het bestuurslid politiek.

 

Moties

Naast het regionaal politiek programma kan de afdeling opgeroepen worden zich uit te spreken over een specifiek onderwerp middels het indienen van moties. De politieke motie gaat over de politieke standpunten van de Jonge Democraten en is daarom meer extern gericht. Een politieke motie maakt geen verandering in het Politiek Programma, maar vraagt vaak het bestuur van de Jonge Democraten om een bepaald standpunt uit te dragen

Wederom mag en kan ieder individueel lid moties indienen en ter stemming brengen. Hierbij gelden dezelfde structuren en formaliteiten als bij het aanleveren van resoluties en amendementen (zie boven).

 

Archief

Hieronder vind u het archief van aangenomen (deel)resoluties, amendementen, en moties per Algemene Afdeling Vergadering.

Mei 2015
Maart 2015
December 2014
Juni 2014

 

Terug naar politiek