#

Commissies

Commissies

De Jonge Democraten Rotterdam heeft in het jaar 2018 - 2019 vijf commissies. Deze staan onder leiding van een commissievoorzitter. Elke commissie is vrij toegankelijk. Ben je geïnteresseerd in één van de commissies, spreek de voorzitter aan bij een activiteit of mail naar de contactpersoon.

Je kunt je opgeven voor de volgende commissies:

Commissie Economie
Commissie Internationaal
Commissie Duurzaamheid
(Tijdelijke) AR Commissie
Kas Commissie

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Economie

Contactpersoon: Ronald-Marcel van den Hoek
E-mail: secretaris.rotterdam@jd.nl

Voor alle leden die interesse hebben in economisch politieke onderwerpen kent de JD Rotterdam de Commissie Economie. Deze enthousiaste en actieve commissie houdt zich bezig met het volgen en bediscussiëren van actuele economische onderwerpen. Het doel van de commissie is om politieke ideeën die voortvloeien uit de commissie om te zetten in teksten voor het JD politiek programma en externe media. Daarnaast zet de commissie zich in om de economische discussie binnen de vereniging aan te wakkeren door de mogelijkheid om activiteiten te organiseren.

Heb je interesse in de commissie politiek of heb je vragen? Mail gerust onze algemeen-secretaris Ronald-Marcel van den Hoek op secretaris.rotterdam@jd.nl voor meer informatie of spreek hem tijdens één van onze activiteiten aan. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Internationaal

Contactpersoon: Marwa Makhtari
E-mail: organisatie.rotterdam@jongedemocraten.nl

Rotterdam is een internationale stad, met inwoners van diverse culturen en achtergronden. Hierdoor is het internationaal denken en handelen voor de Jonge Democraten Rotterdam erg belangrijk. Om te zorgen dat jongeren van verschillende internationale politieke jongerenorganisaties met elkaar in contact kunnen blijven om van gedachten te wisselen staan de Jonge Democraten vooraan bij internationale congressen en uitwisselingsprojecten.

De Commissie Internationaal zet zich in om de banden met vergelijkbare internationale politieke jongerenorganisatie te behouden en te verbeteren via uitwisselingen, twinnings en excursies.

Ben jij geïnteresseerd in politiek buiten de landsgrenzen of wil jij je inzetten voor een sterk internationaal netwerk van jonge sociaal-liberalen? Word dan lid van de Commissie Internationaal door een e-mail te sturen naar organisatie.rotterdam@jongedemocraten.nl of spreek Marwa aan tijdens één van onze activiteiten. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Duurzaamheid

Contactpersoon: Hiba Jahouh
E-mail: promotie.rotterdam@jd.nl 

Duurzaamheid betekent tegemoet komen aan de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien, in gevaar te brengen. Deze zin laat wel zien dat duurzaamheid een erg groot begrip is en zo’n beetje iedere sector/aspect raakt in onze samenleving. Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in het bedrijfsleven. Het gaat het allang niet meer alleen over idealisme.  
Bij de commissie duurzaamheid proberen we te doorgronden wat duurzaamheid betekent en hoe dit in de verschillende sectoren past. Door middel van het schrijven van moties, amendementen, excursies en discussies proberen we samen te peilen wat er nodig is om onze samenleving duurzamer te maken. Daarnaast organiseert de commissie zelf activiteiten voor de Jonge Democraten die te maken hebben met duurzaamheid. 

_____________________________________________________________________________________________________________

(tijdelijke) AR Commissie

Contactpersoon: Ronald-Marcel van den Hoek
E-mail: secretaris.rotterdam@jd.nl

De ruggengraat van regelgeving en richtlijnen binnen de afdeling is natuurlijk het afdelingsreglement van Rotterdam, het instrument waar de algemeen-secretaris een groot deel van zijn autoriteit verleend en ervoor zorgt dat de regels naar behoren worden nageleefd, maar dit instrument is verouderd. In het AR van Rotterdam staan veel achterhaalde begrippen en verouderde concepten. Met behulp van de AR commissie, gevuld met mensen die aanleg ofwel interesse hebben in regelgeving en -vorming, wil de algemeen-secretaris nieuw leven blazen in het AR.

Heb je zin om mee te denken? Spreek Ronald aan tijdens een activiteit of mail naar secretaris.rotterdam@jd.nl.

_____________________________________________________________________________________________________________

Kas Controle Commissie

Contactpersoon: Casper Jongeling
E-mail: penningmeester.rotterdam@jd.nl

De kascontrole commissie (kasco) bestaat uit maximaal vijf mensen. De kasco komt drie of vier keer per jaar bij elkaar om de kas te controleren en te kijken of de penningmeester netjes omgaat met de financiën.

Om deel uit te maken van deze commissie moet je een kandidaatstellingsformulier invullen. Het ingevulde formulier kan je mailen naar rotterdam@jd.nl. In tegenstelling tot de andere commissies worden deze leden wel verkozen bij de Algemene Afdelingsvergadering.

Heb je vragen over de financiën of de Kasco? Mail dan naar Casper Jongeling via penningmeester.rotterdam@jd.nl of spreek hem aan tijdens één van onze activiteiten. 


 

Gezeligheidscommisie (fissacommissa)

Contactpersoon: Marwa Makhtari & Laurens Hodes

E-mail: algemenezaken.rotterdam@jd.nl

Gezelligheid is de drijfveer van onze afdeling, want zoals iedereen weet kom je voor de politiek en blijf je voor de gezelligheid!
Daarom is de fissakomissa van Rotterdam in het leven geroepen. Heb jij zin om de leden dichter bij elkaar te brengen door bijvoorbeeld feesten, borrels, samen eten en nog veel meer te organiseren? Ben je creatief? Ben je enthousiast? Dan willen wij jou!
Mail dan naar algemenezaken.rotterdam@jd.nl