#

Commissies

Commissies

De Jonge Democraten Rotterdam heeft in het jaar 2017 – 2018 zes commissies. Deze staan onder leiding van een commissievoorzitter. Elke commissie is vrij toegankelijk. Ben je geïnteresseerd in één van de commissies, spreek de voorzitter aan bij een activiteit of mail naar de contactpersoon.

Je kunt je opgeven voor de volgende commissies:

Commissie Politiek
Commissie Internationaal
Commissie Duurzaamheid
Commissie Onderwijs
Kas Commissie

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Economie

Contactpersoon: Sjors van Wickeren
E-mail: politiek.rotterdam@jd.nl  

Voor alle leden die interesse hebben in economisch politieke onderwerpen kent de JD Rotterdam de Commissie Economie. Deze enthousiaste en actieve commissie houdt zich bezig met het volgen en bediscussiëren van actuele economische onderwerpen. Het doel van de commissie is om politieke ideeën die voortvloeien uit de commissie om te zetten in teksten voor het JD politiek programma en externe media. Daarnaast zet de commissie zich in om de economische discussie binnen de vereniging aan te wakkeren door de mogelijkheid om activiteiten te organiseren.

Heb je interesse in de commissie politiek of heb je vragen? Mail gerust ons bestuurslid politiek Sjors van Wickeren op politiek.rotterdam@jd.nl voor meer informatie of spreek hem tijdens één van onze activiteiten aan. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Internationaal

Contactpersoon: Charity Enny
E-mail: organisatie.rotterdam@jd.nl 

Rotterdam is een internationale stad, met inwoners van diverse culturen en achtergronden. Hierdoor is het internationaal denken en handelen voor de Jonge Democraten Rotterdam erg belangrijk. Om te zorgen dat jongeren van verschillende internationale politieke jongerenorganisaties met elkaar in contact kunnen blijven om van gedachten te wisselen staan de Jonge Democraten vooraan bij internationale congressen en uitwisselingsprojecten.

De Commissie Internationaal zet zich in om de banden met vergelijkbare internationale politieke jongerenorganisatie te behouden en te verbeteren via uitwisselingen, twinnings en excursies.

Ben jij geïnteresseerd in politiek buiten de landsgrenzen of wil jij je inzetten voor een sterk internationaal netwerk van jonge sociaal-liberalen? Word dan lid van de Commissie Internationaal door een e-mail te sturen naar voorzitter.rotterdam@jd.nl of spreek Charity aan tijdens één van onze activiteiten. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Duurzaamheid

Contactpersoon: Teeuwes Middelbrink
E-mail: secretaris.rotterdam@jd.nl .

Duurzaamheid betekent tegemoet komen aan de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien, in gevaar te brengen. Deze zin laat wel zien dat duurzaamheid een erg groot begrip is en zo’n beetje iedere sector/aspect raakt in onze samenleving. Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in het bedrijfsleven. Het gaat het allang niet meer alleen over idealisme.  
Bij de commissie duurzaamheid proberen we te doorgronden wat duurzaamheid betekent en hoe dit in de verschillende sectoren past. Door middel van het schrijven van moties, amendementen, excursies en discussies proberen we samen te peilen wat er nodig is om onze samenleving duurzamer te maken. Daarnaast organiseert de commissie zelf activiteiten voor de Jonge Democraten die te maken hebben met duurzaamheid. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Commissie Onderwijs

Contactpersoon: Take Wester
E-mail: promotie.rotterdam@jd.nl 

Iedereen, zeker de Jonge Democraten, heeft veel met onderwijs, maar doet er niet veel mee. Leraren, onderwijsbeleid, onderzoek naar onderwijs, studenten, scholieren, allemaal onderwijs. Rotterdam is als grote stad met veel grootstedelijke vraagstukken een mooie plek om het hier vaker over te gaan hebben. 

Als commissie onderwijs zullen we ons verdiepen in Rotterdam en onderwijs op het niveau van de basisschool, middelbare school, MBO, HBO en Universiteit. We leggen de belangrijkste discussies van het moment op tafel en gaan hiermee aan de slag door in gesprek te gaan met verschillende partijen en wellicht door het organiseren van een activiteit. 

Heb je zin om mee te praten? Spreek Take aan tijdens een activiteit of mail naar promotie.rotterdam@jd.nl.

_____________________________________________________________________________________________________________

Kas Commissie

Contactpersoon: Henk Rynja
E-mail: penningmeester.rotterdam@jd.nl  

De kascontrole commissie (kasco) bestaat uit maximaal vijf mensen. De kasco komt drie of vier keer per jaar bij elkaar om de kas te controleren en te kijken of de penningmeester netjes omgaat met de financiën.

Om deel uit te maken van deze commissie moet je een kandidaatstellingsformulier invullen. Het ingevulde formulier kan je mailen naar rotterdam@jd.nl. In tegenstelling tot de andere commissies worden deze leden wel verkozen bij de Algemene Afdelingsvergadering.

Heb je vragen over de financiën of de Kasco? Mail dan naar Henk Rynja via penningmeester.rotterdam@jd.nl of spreek hem aan tijdens één van onze activiteiten.