#

Doe echt iets voor het klimaat; stop met kolenoverslag in de Rotterdamse haven

01 Dec 2019

Mooi dat Klimaatakkoord in Rotterdam, maar wie het milieu echt wil helpen stopt met de kolenoverslag in de Rotterdamse haven. Dat zeggen Casper Jongeling en Jelrik Westra van de Jonge Democraten.

De Jonge Democraten Rotterdam juichen de lancering van het Rotterdamse Klimaatakkoord toe. Toch kunnen er vanuit de haven extra stappen worden gezet tegen klimaatverandering, aangezien deze verantwoordelijk is voor een enorm vervuilende doorvoer aan steenkool.

Rotterdam is met afstand de meest vervuilende gemeente van Nederland. Het is daarom bewonderenswaardig dat zoveel verschillende partijen bijeen zijn gekomen om tot een ambitieus Klimaatakkoord te komen. Binnen 10 jaar een halvering van de Rotterdamse CO2-uitstoot, op basis van 49 afspraken. Echter staat een derde van deze plannen nog niet vast, veelal door onduidelijke of gebrekkige financiering. Het wordt betwijfeld of deze doelen behaald kunnen worden, dus er is nog werk aan de winkel.

De Rotterdamse D66-jongeren vinden daarom dat er nog eens met een kritische en duurzame blik gekeken kan worden naar ons havengebied. Het is namelijk geen geheim dat het Havenbedrijf Rotterdam, waarvan directeur Allard Castelein stelt de fossiele industrie te willen blijven koesteren, weinig positief tegenover verduurzaming staat.

Steenkool is nul keer genoemd in het Klimaatakkoord. De kolen wordt niet in Nederland verbrand, maar vooral in Duitsland. De haven is met deze doorvoer dus verantwoordelijk voor een hoog niveau van CO2-uitstoot in het buitenland, dat gelijk staat aan 50 procent van de Nederlandse uitstoot. Dit staat niet in het Klimaatakkoord, omdat deze uitstoot buiten Nederland plaatsvindt. Indien Rotterdam niet alleen op papier maar ook in de praktijk verbetering teweeg wil brengen, dan zal zij toch echt ook deze doorvoer een halt toe moeten roepen. De Rotterdamse haven is namelijk meester over 40 procent van de markt in steenkool en is een van de weinige havens met de capaciteit om een dergelijk aandeel staande te houden. We hoeven dus niet bang te zijn dat een andere haven deze vervuilende doorvoer van Rotterdam overneemt.

De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Zij hebben de mogelijkheid om echte verandering teweeg te brengen in de steenkoolindustrie in de haven. Daar is steun van het Rijk voor nodig, zoals de Rotterdamse wethouder Bonte terecht stelt. Het is dus des te belangrijker om als gemeente een groene, progressieve stem te laten horen, zodat onze stad hoofd kan bieden aan vervuilende energiebronnen zoals steenkool. Dit is haar morele plicht, aangezien Rotterdam het meest bijdraagt aan klimaatverandering van de Nederlandse gemeenten en juist een van de eerste steden zal zijn die door stijging van de zeespiegel wordt getroffen. Rotterdammers moeten verzekerd zijn van een gezonde en veilige leefomgeving.

Categorie: Nieuws