#

Coalitieakkoord Zuid-Holland levert meer vragen dan antwoorden

07 Sep 2019

Afgelopen maand is na lang gesteggel het nieuwe Zuid-Hollandse coalitieakkoord gesloten. Het akkoord is op alle vlakken zeer ambitieus, maar blijft toch betrekkelijk vaag, zo menen de Jonge Democraten. Om hun stemmers een goed beeld te geven van het beleid van de komende vier jaar, had de coalitie duidelijke prioriteiten moeten stellen. 

 

Wie het akkoord doorneemt zal duidelijk worden dat de VVD, de ChristenUnie/SGP, Groenlinks, de PvdA en het CDA grootse plannen hebben voor de provincie. Het akkoord staat zo vol met beloftes dat men zich af gaat vragen hoe de coalitie dit alles waar gaat maken. De hamvraag is dan ook: hoe? De coalitie haar toezeggingen kunnen al snel loze beloftes worden, die tot teleurstellingen kunnen leiden bij de lezers van het akkoord. Zo belooft de coalitie dat zij een punt zal maken van nul verkeersslachtoffers. Een nobel doel, maar de methode hiertoe blijft achterwege. De coalitie gaat “actief op zoek naar mogelijkheden die helpen om nog betere resultaten te behalen met veilige inrichting van infrastructuur,” maar de precieze manier waarop blijft onduidelijk. Het wordt lastig voor de stemmer om te weten waar hij voor of tegen heeft gestemd, nu de zittende coalitie elk mogelijk onderwerp een voorkeursbehandeling lijkt te geven. Het had de partijen op het pluche goed gedaan om in het coalitieakkoord duidelijk uit te leggen wat de werkelijke prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. 

 

Met een duidelijker akkoord hadden de Zuid-Hollanders een beter beeld kunnen krijgen van wat ze de komende vier jaar werkelijk van de kersverse coalitie kunnen verwachten. In plaats daarvan kan de coalitie zich nu verschuilen achter een akkoord dat alles belooft, maar op alle vlakken te vaag blijft. Het blijft voor de Zuid-Hollander afwachten wat wel en niet zal worden waargemaakt.

 

Casper Jongeling is de voorzitter van de Jonge Democraten Rotterdam. Koen Reedijk is de voorzitter van de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden. 

Categorie: Nieuws