#

Aboutalebs dwangsom lijkt messcherp, maar is boterzacht

29 Feb 2020

Een boete is niet de oplossing voor het messenbezit onder jongeren, zeggen D66’ers Nadia Arsieni en Jelrik Westra over dat plan van burgemeester Aboutaleb. Zij pleiten voor een intensieve persoonsgerichte aanpak.

De afgelopen periode zijn we opgeschrikt door meerdere steekincidenten in de regio. Naar aanleiding hiervan liet Ahmed Aboutaleb een proefballon op. Hij wil ouders een boete geven van 2500 euro als hun kind voor de tweede keer wordt opgepakt met een mes. Het voorstel lijkt messcherp, maar is in werkelijkheid boterzacht. Wij maken ons ook zorgen over de populariteit van messen bij Rotterdamse jongeren, en wij vinden net als Aboutaleb dat ouders hierbij betrokken moeten worden. Maar het is simplistisch en conservatief om ervan uit te gaan dat een boete de oplossing is.

De kans is groot dat deze ouders het niet heel breed hebben. Voor veel Rotterdammers op Zuid is 2500 euro een onoverkomelijk groot bedrag. Het opleggen van deze dwangsom zal voor hen betekenen dat zij schulden maken, waarvan broertjes of zusjes de dupe worden. Zo komen we in een vicieuze cirkel van problemen terecht. Ouders moet je in deze situaties juist meekrijgen in plaats van andersom.

Straatleven 

Jongeren geven bovendien aan dat zij messen bij zich dragen voor hun eigen veiligheid. Is een boete voor hun ouders een manier om hen tot inzicht te laten komen? En wie zegt dat jongeren die er een straatleven op nahouden, luisteren naar hun ouders? De kans bestaat dat deze ouders geen invloed hebben op of inzicht hebben in het doen en laten van hun kinderen. Vanuit die positie is het lastig om je kind te beschermen tegen peer pressure vanuit criminele bendes.

Bovendien worden jongeren in deze wijken al voortdurend staande gehouden door de politie, terwijl dit onvoldoende effect heeft. Waarom zou nog meer van dezelfde repressie helpen? Zijn boetes, preventief fouilleren en gebiedsverboden het antwoord op jongeren die zich onveilig voelen op straat? Leefbaar Rotterdam komt zelfs met een plan voor preventief fouilleren op scholen en etnische registratie bij incidenten. Dit laat goed zien op welk hellend vlak we terecht zijn gekomen. De stap naar stigmatiseren en etnisch profileren wordt te gemakkelijk gezet. D66 zal zich hier altijd tegen verzetten.

Preventie en repressie

In Rotterdam hebben we het omgekeerde nodig. We kunnen leren van Engeland, waar de messentrend vandaan komt. Het is essentieel om het vertrouwen van jongeren in de politie en in de eigen toekomst te vergroten. Kies voor een intensieve persoonsgerichte aanpak waarbij de risico’s van messen, maar ook de problemen in deze wijken, bespreekbaar gemaakt worden. Daarvoor is op straat en bij de gezinnen meer begeleiding nodig door jongerenwerkers, handhavers en de politie. Die moeten samenwerken, juist ook met scholen, maar ook op tijd ingrijpen zodat preventie en repressie hand in hand gaan. Laten we zorgen voor een effectieve aanpak in plaats van spierballentaal voor de bühne.

Nadia Arsieni is gemeenteraadslid voor D66 Rotterdam en Jelrik Westra is voorzitter van de Jonge Democraten Rotterdam.

Categorie: Nieuws