#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. De eerstvolgende is op: woensdag 23 mei 2018. 

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke- en organisatorische-moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline (19 mei 2018 23:59), bij politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl ingediend worden.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele Informatie Aankomende PAV

De eerstvolgende politieke afdelingsvergadering is op: woensdag 23 mei 2018.

Deze vergadering zal in het teken staan van politieke moties die zullen worden ingediend bij het zomercongres in Nijmegen.   Voor het volledige programma en het PAV-Boek klik je hier!
Om de notulen van vorige PAV's in te zien kan je ook een verzoek indienen via de mail. 

Tot dan!