#

AAV & PAV

AAV & PAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. De volgende AAV is nog niet ingepland. Wel staat er een PAV ingepland op 20 mei, hier kun je het PAV boekje vinden!

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke en organisatorische moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline, bij politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl ingediend worden.
De deadline voor resoluties staat op 6 mei om 23:59.
De deadline voor AR-wijzigingen, amendementen, politieke en organisatorische moties, en kandidaatstellingen voor de KasCo staat op 13 mei om 23:59.

Tot de opening van de AAV of PAV kun je wel nog actuele politieke moties of actuele organisatorische moties indienen, mits deze moties niet meer relevant zullen zijn op de AAV na de eerstvolgende AAV.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele informatie aankomende AAV

De eerstvolgende AAV is nog niet ingepland.

Bij deze AAV verkiezen we de leden van het bestuur en leden van de kascontrolecommissie mits hier kandidaten voor zijn. Ook kunnen er politieke en organisatorische voorstellen behandeld worden.
Klik hier om het functieprofiel voor de bestuursfuncties te vinden, samen met formulieren om kandidaatstellingen, moties etc. in te dienen.
Stuur om je te kandideren een mailtje naar jd.secretaris.rotterdam@gmail.com met het ingevulde kandideringsformulier en eventueel foto voor het AAV-boekje.

Actuele informatie aankomende PAV

De eerstvolgende PAV is ingepland op 20 mei. In verband met het coronavirus zal dit een speciale PAV zijn waar alleen lokale voorstellen behandeld worden.

Op de PAV worden politieke en organisatorische voorstellen behandeld. Ook kan de PAV dienen om leden van de kascontrolecommissie te verkiezen.

Hier kun je het PAV boekje inkijken, daarin staat de agenda voor de avond.

Om de notulen van vorige AAV's en PAV's in te zien kan je een verzoek indienen naar het mailadres jd.secretaris.rotterdam@gmail.com.

Tot dan!