#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. De volgende AAV is ingepland voor 11 december 2019.

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke- en organisatorische-moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline (momenteel verstreken voor komende AAV), bij politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl ingediend worden.

Tot de opening van de AAV kun je wel nog actuele politieke moties of actuele organisatorische moties indienen, mits deze moties niet meer relevant zullen zijn op de volgende AAV.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele Informatie Aankomende AAV

De eerstvolgende politieke afdelingsvergadering staat momenteel op 11 december 2019. Hier is het AAV boekje, waarin je alles kunt vinden dat behandeld zal worden.

Bij deze eerstvolgende AAV verkiezen we de voorzitter van het bestuur en leden van de kascontrolecommissie en de oriëntatiecommissie mits hier kandidaten voor zijn.
Klik hier om het functieprofiel voor de functie van voorzitter te vinden, samen met formulieren om kandidaatstellingen, moties etc. in te dienen.
Stuur om je te kandideren een mailtje naar jd.secretaris.rotterdam@gmail.com met het ingevulde kandideringsformulier en eventueel foto voor het AAV-boekje.

Voor het volledige programma en het AAV-Boek van de vorige AAV klik je hier!
Om de notulen van vorige PAV's in te zien kan je ook een verzoek indienen via de mail. 

Tot dan!