#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. De eerstvolgende is op: woensdag 10 januari 2018. 

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke- en organisatorische-moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline (23 december 2017 23:59), op voorstel.jongedemocraten.nl ingediend worden.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele Informatie Aankomende AAV

De eerstvolgende politieke afdelingsvergadering is op: woensdag 10 janurai 2018.

Deze vergadering zal in het teken staan van politieke moties die zullen worden ingediend bij het Wintercongres in Enschede. Daarnaast is er uiteraard de ruimte voor vragen aan het bestuur Kersten I en zal de jaarrekening van 2017 goedgekeurd worden. Ook hebben wij een verkiezing voor een 7e bestuurslid en een nieuwe kasco. Voor het volledige programma en het AAV-Boek klik je hier!

Er zal tijdens de vergadering ruimte zijn om vragen te stellen aan het bestuur over de afgelopen periode. Hierbij vragen wij om lange vragen, die mogelijk uitzoekwerk vereisen, van te voren op te sturen naar secretaris.rotterdam@jd.nl zodat wij de vraag zo volledig mogelijk kunnen beantwoorden. Om de notulen van vorige AAV's in te zien kan je ook een verzoek indienen via de mail. 

Tot dan!