#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. De eerstvolgende is op: woensdag 19 december 2018. 

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke- en organisatorische-moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline (1 december 2018 23:59), bij politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl ingediend worden.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele Informatie Aankomende AAV

De eerstvolgende politieke afdelingsvergadering is op: woensdag 26 juni 2019.

Deze vergadering zal in het teken staan van de Kas Controlle kandidaatstelling en verkiezing van het nieuwe bestuuur. Voor het volledige programma en het AAV-Boek klik je hier! voor Informatie. Over de locatie komt ZSM op deze pagina beschikbaar alsmede op onze Facebook pagina en via de afdelingsapp.
Om de notulen van vorige PAV's in te zien kan je ook een verzoek indienen via de mail. 

Tot dan!