#

AAV

AAV

De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan van de afdeling. Deze vindt tenminste twee maal per jaar plaats, en wordt bijeen geroepen door het bestuur. Momenteel is er nog geen komende AAV ingepland.

Politieke Voorstellen Indienen

Politieke voorstellen als AR-wijzigingen, resoluties, amendementen, en politieke- en organisatorische-moties kunnen het gehele jaar door, en minstens voor de aangewezen deadline (momenteel nog niet bekend), bij politiek.rotterdam@jongedemocraten.nl ingediend worden.

Voor het indienen van voorstellen bestaan vaste formats, deze zijn te vinden op de documentatie-pagina.

Actuele Informatie Aankomende AAV

De eerstvolgende politieke afdelingsvergadering is momenteel nog niet ingepland.

Bij deze eerstvolgende AAV verkiezen we de voorzitter van het bestuur en leden van de kascontrolecommissie en de oriëntatiecommissie mits hier kandidaten voor zijn. Voor het volledige programma en het AAV-Boek van de vorige AAV klik je hier!
Om de notulen van vorige PAV's in te zien kan je ook een verzoek indienen via de mail. 

Tot dan!